GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Bezpieczny Senior – Debata społeczna w Babicach

W dniu 08 maja 2024 r. w Świetlicy Wiejskiej w Babicach odbyła się debata społeczna

pn. „Bezpieczny Senior”

zorganizowana przez Komisariat Policji w Dubiecku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy.

W spotkaniu udział wzięli policjanci, zaproszeni prelegenci, goście oraz mieszkańcy gminy Krzywcza. Uczestników przywitał Komendant Komisariatu w Dubiecku kom. Damian Brzyski oraz Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski.

Podczas spotkania seniorzy wysłuchali prelekcji mediatora sądowego, który przybliżył procedurę mediacji sądowych, wyjaśnił w jakich przypadkach warto z nich skorzystać i jakie są pozytywne jej aspekty. Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, przypominał o podstawowych zasadach przeciwpożarowych, natomiast ratownik medyczny przedstawił jakie są objawy mi. in. udaru i zawału serca i jak udzielać pierwszej pomocy osobie z takimi objawami.

Uczestnicy uzyskali również wiedzę dotyczącą oszustw, w tym metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, czy „na pracownika banku”. Z pomocą krótkich filmów, omówiono przykłady takich przestępstw i zwrócono uwagę na to, jak się ich ustrzec.

Debatę umilił występ uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach.

Skip to content