GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Wydawanie skierowań uprawniających do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

informuje, że od dnia 17 czerwca 2024 r.

wydawane będą skierowania uprawniające do otrzymania
pomocy żywnościowej

w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc
Żywnościową 2021-2027.

Kryteria dochodowe:

  • dochód nie przekraczający 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • dochód nie przekraczający 1 590,00zł dla osoby w rodzinie

 

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy
zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy,

Krzywcza 40, pok. nr 1 na parterze.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

  • potwierdzenie wysokości dochodu netto za poprzedni miesiąc (zaświadczenie o zarobkach),
  • odcinki z renty lub emerytury,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych lub wysokości stypendium stażowego,
  • rolnicy – nakaz podatkowy także z innych gmin.
  •  

Dystrybucja artykułów spożywczych rozpoczyna się

od 25 czerwca 2024 r. w Magazynie Caritas ul. Mickiewicza 29 (PKP)

w dniach od wtorku do piątku od godz. 08:30 do 14:00

 

Dodatkowe informacje tel. 16 671-13-90 wew. 22

 

Zestaw artykułów spożywczych na osobę – Podprogram 2023

Skład paczki:

co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.

Poniżej link do WYTYCZNYCH:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Skip to content