GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Warsztaty Kulinarne w ramach Podprogramu 2015 POPŻ 2014-2020

warsztaty kulinarne

W dniu 12.10.2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddział w Przemyślu oraz Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Przemyślu odbyły się „Warsztaty kulinarne” promujące zdrowe odżywianie się i przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Łącznie w spotkaniu udział wzięło 46 osób.

Podczas warsztatów uczestnicy przygotowywali gorący posiłek z produktów,

 które pozyskują w ramach tegoż Programu.

Łącznie pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa

w 2015 r. otrzymało 600 osób z terenu Gminy Krzywcza.

Skip to content