GOPS
Krzywcza

Aktualności

Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego od 01.01.2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429 –  dalej ustawa o świadczeniu wspierającym), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także zmienia zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj więcej

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu prowadzi rekrutację  do projektu „Odpowiedzialni za przyszłość”.

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj więcej

Uwaga! Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje,

od 1 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

można składać wnioski: o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie  prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w formie papierowej. 

Wnioski w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023 r.

INFORMACJE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Czytaj więcej

Informacja

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 02 maja 2023 R. (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy BĘDZIE NIECZYNNY.

Nabór kandydatów do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

Czytaj więcej

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie na realizację programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

Czytaj więcej

Informacja dot. wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje o możliwości składania wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie  na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Czytaj więcej
Skip to content