GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Świadczenia wychowawcze

rodzina 500+

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wioski o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz  wypłatę przez siebie przyznanych świadczeń będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wioski o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz  wypłatę przez siebie przyznanych świadczeń będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023r.

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy.

Skip to content