GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Dystrybucja żywności w ramach POPŻ 2014-2020-Podprogram 2021

program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje,

iż od 1 lutego 2022 r. w Magazynie Caritas ul. Mickiewicza 29 (PKP)

rozpocznie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021.

Wydawanie żywności dla mieszkańców Gminy Krzywcza odbywać się będzie

w czwartki i piątki w godzinach od 08.30 do 14.00.

Do odebrania żywności niezbędne jest posiadanie ze sobą skierowania.

Skip to content