GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Wnioski na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

informuje, że od 1 sierpnia 2022 roku przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 o:

 • Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • W wersji elektronicznej wnioski można składać juz od 01 lipca 2022 r. natomiast w wersji papierowej wnioski można składać od 1 sierpnia 2022 roku.

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI

Wnioski o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2022/2023 (trwający od 01.11.2022r. do 31.10.2023r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2022 za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie  papierowej od  1 sierpnia  2022  w siedzibie GOPS w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 40

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
  do ostatniego dnia lutego następnego roku;

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2022/2023 (trwający od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.) można składać:

 • elektroniczne od 1 lipca 2022 za pośrednictwem portalu Emp@tia
 • w formie  papierowej od  1 sierpnia  2022  w siedzibie GOPS w Krzywczy, 37-755 Krzywcza 40

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.
Skip to content