GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Zakup węgla w preferencyjnej cenie.

baner węgiel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje, iż od dnia 16 listopada 2022 r. istnieje możliwość składania wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy pok nr 1. Wzór wniosku…

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy

informuje, iż od dnia 16 listopada 2022 r. istnieje możliwość składania wniosków o zakup węgla w preferencyjnej cenie.

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy pok nr 1.

Wzór wniosku dostępny jest do pobrania poniżej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Krzywczy.

Zgodnie z zapisami ustawy, zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie będzie przysługiwał osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego i zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Limit paliwa węglowego na jedno gospodarstwo domowe:

    1,5 t – do 31 grudnia 2022 r.

   1,5 t – od 1 stycznia 2023 r

Załączniki:

Skip to content