GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu prowadzi rekrutację  do projektu „Odpowiedzialni za przyszłość”.

Projekt jest skierowany do osób:

  • w wieku 18-25 lat
  • mieszkających w woj. podkarpackim
  • bezrobotnych ( zarejestrowanych lub niezarejestrowanych)
  • nie mających, mających niskie lub niedostosowane do rynku pracy kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:
– kursy zawodowe – kurs będzie dobrany indywidualnie do każdego uczestnika po zajęciach z doradztwa zawodowego, za skończenie którego wypłacamy stypendium szkoleniowe,

– płatne 3-miesięczne staże zawodowe – wypłacamy stypendium stażowe,

– szkolenie z zakresu umiejętności cyfrowych,

– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

– ubezpieczenie NNW,

– wyżywienie podczas zajęć.

Więcej szczegółów oraz dokumenty można znaleźć na stronie podkarpacka.ohp.pl w zakładce Projekty.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu

ul. Okrzei 2

37-700 Przemyśl

Tel. 16 678 33 20

e-mail: efs.przemysl@ohp.pl

Skip to content