GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Komisariat Policji w Dubiecku oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

zapraszają na Debatę Społeczną „Bezpieczny Senior”

w dniu 08 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach

Skip to content