GOPS
Krzywcza

Admin Admin

Informacja dotycząca nowego świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego od 01.01.2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. nr 1429 –  dalej ustawa o świadczeniu wspierającym), która wprowadza nowe świadczenie – świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, a także zmienia zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj więcej

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu prowadzi rekrutację  do projektu „Odpowiedzialni za przyszłość”.

Oferty pracy na dzień 02.10.2023 r.

Oferty pracy na dzień 11.09.2023 r.

Oferty pracy na dzień 04.09.2023 r.

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj więcej

Oferty pracy na dzień 21.08.2023 r.

Uwaga! Nowy okres zasiłkowy 2023/2024 o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywczy informuje,

od 1 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

można składać wnioski: o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie  prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w formie papierowej. 

Wnioski w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023 r.

INFORMACJE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ŚWIADCZENIA RODZINNE:

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Nr 1/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy

ogłasza nabór

na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM Nr 1/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy ogłasza nabór na stanowisko: inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Czytaj więcej
Skip to content