GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy
​37-755 Krzywcza 40


tel./fax 16 671 – 13 – 90

pracownicy socjalni, asystent rodziny wewn. – 22

świadczenia wychowawcze, dodatek osłonowy, Program Czyste powietrze wewn. – 22

świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wewn. – 26

księgowość wewn. – 25

fax wewn. – 24

email: gops@krzywcza.pl

Skip to content