GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Pracownicy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy: mgr Anna Żak

Główna księgowa: mgr Anna Sitnik

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: mgr Małgorzata Nowak

Pracownicy socjalni:

Rejon 1: Bachów, Ruszelczyce, Średnia – Helena Sawicka
Rejon 2: Babice, Skopów, Chyrzyna, Kupna – mgr Aneta Tkacz
Rejon 3: Reczpol, Krzywcza, Wola Krzywiecka- mgr Dominika Ślimak

Asystent rodziny: mgr Joanna Wajda-Pawłowska

Skip to content