GOPS
Krzywcza

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywczy

Wspieraj seniora 2021

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania

– dotacja celowa w 2021 r.  na realizację Programu Wspieraj Seniora wyniosła 10.924 zł, wartość całkowita programu: 13.108,80 zł.

Skip to content